Köpeklerde Alan Koruma Eğitimi

Alan koruma eğitimi köpeklerin yaşına cinsine ırkına karakterine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu Koruma Eğitimi belli aşamalardan geçip eğitimlerini almış olan köpeklerde daha etkilidir. Alan koruma eğitiminde ev ve iş yeri gibi alanların köpek tarafından korunması sağlanır. Yabancı kişilerin girişi engellenir farklı cins ve yabancı canlıların girmesi engellenir alanda Köpeğim varlığı bir güvenlik anlamı taşır. Her köpek karakteristik olarak alan korumaya meyilli olsa da bu eğitimi profesyonelce almaları gerekmektedir. Yoksa göstereceği koruma uygun bir koruma olmayabilir. Alan koruma eğitimi temel itaat ve ileri itaat eğitimi sonrasında verilebilecek bir eğitimdir. Alan koruma eğitimini başarıyla bitiren köpeklere daha ileri koruma eğitimleri de verilebilir. Şahıs Koruma Eğitimi bu şekilde Alan koruma eğitiminden sonra verilen bir eğitimdir.

Alan Koruma Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpekler tamamen içgüdüsel olarak sahiplerini ve yaşadığı alanı yakınındaki pek çok şeyi korumak ister. Ancak koruma içgüdüsü köpeğin tam olarak doğru bir şekilde sunabileceği ve ayarlayabileceği bir davranış olmayabilir. Köpeklerin koruma içgüdülerini doğru şekilde kontrol etmeleri ancak bir eğitim ile sağlanabilir. Çünkü eğitim almadan köpeğin sadece içgüdüsü ile alanını koruması sahibini ve yakınındaki kişileri koruması alanını aşarak ya da çevreye zarar vererek olabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için mutlaka uzman kişiler tarafından eğitim verilmelidir.

Belirli aşamalardan sonra köpeğin cins ve ırk ve karakteristik özelliklerine göre bu eğitimler köpeğe en doğru şekilde sunulur. Köpeklerin belirli bir alanı koruması için verilen alan koruma eğitiminde içgüdüsel olarak hissettiği koruma duygusunu doğru bir şekilde geliştirilmesi sağlanır.

Alan Koruma Eğitiminin Amacı

Genel olarak bu eğitimdeki Ama şu köpeğin yaşamış olduğu çevreyi en doğru ve tutarlı şekilde korunmasına yönelik olmalıdır. Köpekler zaten dünyayı koruma içgüdüsü ile birlikte gelirler. Ancak bunu doğru şekilde kontrol edilmeye bilirler. Bunun kontrolü ve çevreye zarar vermeden sağlanabilmesi için alan koruma eğitimi zamanında ve en doğru şekilde köpeğe verilmelidir. Aksi takdirde ciddi sorunlara yol açabilecek olan bu eğitimsizlik hem kişileri hem de köpeğinizi mağdur edebilir.

Hemen hemen tüm köpekler içgüdüsel olarak koruma duygusu ile birlikte dünyaya gelirler. Her köpek kendini bir koruyucu gibi hisseder. Özellikle sahiplerini ve bulundukları ortamı korumayı kendine görevi demişlerdir. Tam olarak da alan Koruma Eğitimi burada devreye girmektedir. Çünkü köpekler içgüdülerini doğru şekilde yönlendirmeyebilirler. Doğru yönlendirilmediği takdirde de ciddi olumsuzluklar yaşanabilir. Belli aşamalardan sonra köpeğin ırkına yaşına cinsine ve karakterine bakılarak köpeğe alan Koruma Eğitimi verilmelidir. İtaat ve ileri itaat eğitimleri n’den sonra Özellikle bu eğitim daha da fayda sağlar. köpeğin diğer eğitimleri geçmiş olması bu eğitimin de sürecini olumlu yönde etkiler ve daha çabuk bitmesini sağlar.Alan koruma eğitimi alan köpekler yabancı tehlikelere karşı tepkilerini daha tutarlı ve doğru şekilde sergiler.

Alan Koruma Eğitiminin Amacı Nedir?

Köpeklerin doğasında var olan koruma isteğini yaşadığı alanı korumak için en doğru ve tutarlı şekilde kullanmasını sağlar. Alan koruma eğitimi almamış bir köpeğin yaşadığı çevreye karşı ters Vestel tepkileri olabileceği gibi saldırganlığı da Farklı boyutlarda sergilenebilir. Köpekler içlerindeki koruma içgüdüsünü kendi alanında açmadan ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirmelidir ancak eğitimsiz olan köpekler içgüdülerini tam olarak yönlendirme dikleri için Bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Bu sorunlardan kaçırmanın en kolay tek doğru yolu köpeğe profesyonel bir şekilde alan Koruma Eğitimi verilmesinden geçer.

Alan Koruma Eğitiminin İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Alan koruma eğitimi faktörünün içeriği Köpeğin cinsi ne yaşına ırkına ve kare karakteristik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Her köpek kendi içerisinde farklı olduğu için farklı özellikler barındırdığı için bu alanda alacağı eğitimde tamamen o köpeği özgü olmalıdır. Ancak içeriğin kapsamı Köpeğin her alanda davranışlarını kontrol edebilmesine yönelik olmalıdır.

Her tür için farklı teknikte ve içerikte alan Koruma Eğitimi sunulmalıdır. En kolay anlayabileceği tekniklerle komutlar verilerek en iyi sonuçların alınması amaçlanmaktadır. Özellikle 1,5 yaşından sonra verilmesi uygun olan bu eğitimin sistemli bir şekilde köpeğin özelliklerine göre köpeğe verilmesi gerekmektedir. Bu eğitim tamamen planlı ve sistemli bir şekilde köpeğin kendi özelliklerine göre sunulması gereken bir eğitimdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.