Pozitif Köpek Eğitim Merkezi

Pozitif Köpek Eğitimi pozitif dil ve davranışlarla öğretilir. Bu eğitim, aynı zamanda köpek ve sahibi arasında olumlu bir ilişki kurmak içindir. Pozitif köpek eğitimi, diğer köpek türlerini eğitmekten farklı değildir.

Pozitif Köpek Eğitimi yapılırken hiçbir şekilde güç kullanıp zorlama veya olumsuz yöntem veya teknikler kullanılmaz. Ödül, sevgi, saygı ve bağışlama, bu köpeğin eğitiminin her zaman odak noktası olmuştur. Köpek yetiştirirken dikkat edilmesi ve dikkat edilmemesi gerekenler aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Pozitif Köpek Eğitimi kapsamında aktif olarak bir köpeği eğitirken, baskı, şiddet ve zorlama eğitim sürecine zarar verir. Bir eğitimci bunu asla yapmamalıdır. Pozitif eğitimin amacı her zaman şiddetten ve kötü davranışlardan kaçınan bir eğitim vermek olmuştur. Köpeği bir şey yapmaya zorlamak veya kullanılabilir hale gelene kadar tutmak gibi yöntemleri asla kullanmayın. Köpek eğitiminde böyle bir yöntemin kullanılması verilen eğitimin sürdürülebilirliğini de azaltmaktadır.

Onlara direnemezlerse, şiddetten, baskıdan, zorbalıktan kaçınmak için eğitimi kabul ederler veya sahibinin onlara söylediğini yaparlar. Bu nedenle saldırgan köpek eğitiminde kuvvet ve benzeri yöntemlerinkullanılması eğitim süresini önemli ölçüde azaltabilir. 
 Eğitim sırasında köpeklere uygulanan şiddet, köpeğe fiziksel ve psikolojik zarar verebilir. Şiddet esnasında gelebilecek kötü bir darbe köpeğin vücuduna hasar verebilir. 

 Örneğin; Bir köpek yüzüne sert vurursa kulaklarına vurabilir. Darbe sonucu köpekte kulak hasarı meydana gelebilir. Köpek de talimatları anlamayabilir. Bunun dışında, şiddetli köpekler çok agresif veya tersine aşırı itaatkâr olabilirler. Bu nedenle köpekleri aktif olarak eğitirken şiddetten kaçınmak esastır.

Pozitif Köpek Eğitimi sırasında köpeğe ceza verilirse köpek bundan olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Özellikle, uygunsuz ceza ve şiddetli ceza, köpeğin eğitimi tamamen durdurmasına neden olabilir. Bunun dışında saldırgan köpek eğitimi sırasında cezalandırma yöntemlerinin kullanılması da köpeğe zarar verebilir. 

 Örneğin; Antrenman sırasında itaatsiz bir köpeği sulayarak veya suya atarak korkutmak isteyen köpek sahipleri, köpeğin sudan korktuğunu bilmelerine rağmen köpeği korkutmamalıdır. Bu durum çok büyük zarara sebep olabilir ve bir köpeğin hayatını etkileyebilir. Örneğin;köpekler yeme içmeyi bloke edebilir veya birçok kez sakince geri çekilip dış dünyadan tamamen bloke edebilirler. Böyle bir köpeğin ömrü, yaşadığı stresli yaşam nedeniyle uzun olmayabilir. Bunedenle aktif köpek eğitimi kesinlikle köpek cezalarından kaçınmayı gerektirir.

Pozitif Köpek Eğitimi için köpeği sevindirmek amacıyla hediye vermek eğitim sürecini yukarılara çıkartır. Bu durumda da köpek kendine yeni şeyler kaymasına sebep olur. Köpekler her zaman eylemlerini tekrarlamak isterler, böylece ödüllendirileceklerini bilirler ve ödüllendirilmek için her şeyi yaparlar. 

 Eğitim sırasında köpeğe verilen ödül yemek, en sevdiği oyuncaklar, nazik sözler veya sarılmalar olabilir. Köpeğin o anki ruh haline göre seçilen hediyelerden vermek iyi fikirdir. Örneğin oturma komutunu öğrenirken hediye verme seçimini kullanırsanız köpek daha hızlı öğrenecektir. Köpek sahibi, köpeğin burnunda hafifçe tutar ve ardından mamayı elle kaldırmaya başlar. Ödüle ulaşmak için köpek ayağa kalkar ve ödülü kapar. Bunu 10 ila 15 kez yaparsanız, ödül olmasa bile bir süre sonra köpek oturma pozisyonuna geçecektir.

 

Aktif köpek eğitiminde hem köpek hem de kursiyer için güven çok önemlidir. Güvene dayalı eğitim her zaman daha iyi sonuçlar verir. Bu nedenle bir köpeği eğitmeden önce karşılıklı güveni tesis etmek gerekir. Güven kazandıktan sonra köpeğin fiziksel ve bilişsel özelliklerine göre eğitime başlanır. Eğitmenine güvenen bir köpek onun için her şeyi deneyecektir. 

 Sahiplerine güvenen köpekler, eğitimlerinde kendilerini güvende hissederler ve sahiplerinin hiçbir zararı olmadığını bilirler. Bu nedenle gücü ve kabiliyeti dahilinde verilen bir komutu yerine getirmeye çalışır. Köpekler de insanlar gibi çok duygusal yaratıklardır. Her zaman severler, sevilirler, güvenilirler ve güvenilmek isterler. Sahipleriyle kurdukları bağları zedelememeye çalışırlar. Bu nedenle eğitim sürecine başlamadan önce köpeğinize güven vermeli ve bu güveni sarsmamalısınız.

Köpek eğitimi konusunda kurumumuzdan ve uzman eğitmenlerimizden hizmet alabilirsiniz. Firmamız köpek pansiyonu ve köpek eğitimi konusunda hizmet vermektedir. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.